Telefonska centrala je močno pomagala našemu podjetju

Kar nekaj časa smo sedaj že razmišljali, kaj bi lahko naredili na našemu podjetju, da bi ga dvignili na nekoliko višji nivo. S tem pa smo želeli doseči predvsem to, da bi lahko dosegli več ljudi in pa nudili boljšo podporo našim trenutnim strankam ,saj bi to dalo našemu podjetju večjo kredibilnost. 

No tako pa smo se odločili, da bo popolna rešitev za to, telefonska centrala. Za telefonsko centralo pa je bilo potrebno najeti ekipo, katere naloga bi bila zgolj pošiljanje, preusmerjanje in pa sprejemanje klicev naslovljenih na podjetje. 

Tukaj pa se je telefonska centrala organizirala notranje in pa zunanje. S tem pa smo lahko najbolje izkoristili ekipo za telefonsko centralo, saj smo s tem ubili dve muhi na en mah.

Telefonska centrala je močno pomagala našemu podjetju

Tako je zunanja telefonska centrala delovala tako, da se je pošiljalo klice raznim morebitnim strankam. Tem pa se je nato predstavilo naše podjetje in pa predvsem storitve, ki jih nudimo. Nato pa so ti morda spoznali, da bi jih storitve prišle morda res prav, ter smo tako pridobili ogromno novih strank.

No nato pa je bila tukaj še notranja telefonska centrala. Naloga te pa je bila ta, da je sprejemala vse klice strank. Tako pa smo s tem lahko zelo hitro pomagali strankam odgovoriti na morebitna vprašanja, ki so jih lahko imele, glede našega podjetja, ali pa storitev.

Prav tako pa je telefonska centrala skrbela za to, da se je vse stranke takoj obvestilo o kakšnih spremembah na podjetju, kakšnih novih storitvah in podobno. Tako pa so lahko bile stranke vedno zelo dobro informirane o vseh novostih našega podjetja, kar pa je bilo zelo pomembno za to, da smo pri njih dosegli kredibilnost, kar pa je nujno potrebno za vsako podjetje, ki želi uspeti.

No telefonska centrala pa je bila za naše podjetje res zelo profitna, saj smo po vzpostavitvi le te, dobili ogromno novih strank in dvignili zadovoljnost le teh.

 CategoriesNekategorizirano