Mehčanje vode poteka tudi s pomočjo spremembe temperature vode

Znano je, da se pri segrevanju vode kalcij ter magnezij iz vode izločata v obliko vodnega kamna. Temperatura, pri kateri se takšen proces prične, pa je različna in predvsem odvisna od celotne kemijske sestave vode. Z višanjem temperature vode pa odlaganje vodnega kamna samo še strmo narašča. A vodni kamen ne odteka. Počasi se namreč nalaga na stenah cevi, na sanitarnih armaturah, ne nazadnje tudi na grelcih. Posledica pa so neprehodne cevi, večja poraba same energije pa tudi nepravilno delovanje armatur. Samo čiščenje vodnega kamna pa praviloma zahteva kar precej truda, obenem tudi različna agresivna sredstva.

K sreči je za učinkovito mehčanje vode na izbiro kar nekaj različnih tehnologij. To velja tudi za nevtralizacijo vodnega kamna. Za uporabnika pa je pri tem zagotovo ključnega pomena to, da dovolj dobro razume razliko med tehnologijami ter njihovimi učinki oziroma rezultati.

Kakovostna filtracija in mehčanje vode

V primerjavi z ostalimi tehnologijami, ki lahko skrbijo za mehčanje vode, so mehčalna naprave z ionsko izmenjavo tiste, ki iz vode dejansko uspešno odstranjujejo vodni kamen. Uporabnik pa trdoto vode  meri tako, da ima lahko nadzor nad mehčanjem. Mehčalne naprave zagotavljajo kakovostno pitno mehko vodo.

Če v objekt vgradite mehčalne naprave, dobro poskrbite za učinkovito zaščito sanitarnih armatur. S tem preprečite tudi morebitne poškodbe, ki jih povzroča trda voda.

Kaj so hišne vodne postaje

Tudi hišne vodne postaje predstavljajo eno od učinkovitejših tehnologij za mehčanje vode. Lahko se montirajo kar na vhodu doma oziroma objekta. Gre pa za način centralne obdelave pitne vode.

Vodna postaja torej zagotavlja mehčanje vode ter filtracijo oziroma povsem popolno obdelavo pitne vode. Prav  tako na izjemno učinkovit ščitijo vodovodno napeljavo, sanitarne armature in opremo pred poškodbami, ki jih nečistoče povzročajo. Na takšen način si torej zagotovite, da vam ni potrebno odstranjevati vodnega kamna, ki pa, kot vemo, navadno zahteva kar precej veliko truda pa tudi časa.